< Terug naar vorige pagina

Project

De auteur in het netwerk: een nieuwe kijk op hedendaags auteurschap via strips na de digitale wending

Dit project wil het hedendaagse auteurschap in strips onderzoeken, door na te gaan hoe het concept wordt opgevat en zich te concentreren op de manier waarop strips worden gemaakt, gedeeld en gelezen op een digitale omgeving. Strips lenen zich perfect voor dit onderzoek omdat ze zich op het snijvlak van narratieve en visuele cultuur bevinden en praktijken, symbolische apparaten en productiestructuren vertonen die vergelijkbaar zijn met, of gedeeld worden door, andere media. In het bijzonder stel ik dat strips na de digitale wending talloze recente dynamieken weerspiegelen die het bredere concept van auteurschap uitbreiden en problematiseren. Vanuit de media-archeologie en de actor-netwerktheorie kadert het project het auteurschap en reconstrueert het de verwevenheid van productie en receptie van strips. Door een nieuwe systematisering te ontwerpen en verschillende theoretische kaders te combineren, zal ik onderzoeken hoe het digitale tijdperk nieuwe netwerkdynamieken in de stripproductie naar voren heeft gebracht die verder gaan dan de auteur, en die niet alleen verband houden met vernieuwde vormen en praktijken van collectief auteurschap, maar ook met nieuwe configuraties van gedistribueerd auteurschap. Hoewel deze structuren deels zijn onderzocht in relatie tot andere mediale tradities, bieden strips nieuwe en uiteenlopende voorbeelden die de grotere kritische reflectie complexer maken.

Datum:1 nov 2023 →  Heden
Trefwoorden:stripstudies, digitale strips, auteurschap
Disciplines:Visuele culturen, Schilderen en tekenen, Vergelijkende literatuurstudies, Narratologie, Digitale media