< Terug naar vorige pagina

Project

De agrarische arbeidsorganisatie in het Noordzeegebied, 1650-1850

Dit project wil een nieuw licht werpen op de oorzaken en gevolgen van de transformaties die zich tijdens de vroegmoderne tijd manifesteerden in de arbeidsverhoudingen en -markt binnen de agrarische sector in het Noordzeegebied. De primaire doelstelling bestaat erin om te bepalen hoe en in welke mate de wisselwerking tussen de economische, agrarische, institutionele en ecologische kenmerken of het zgn. sociaal agro-systeem van het onderzoeksgebied de overgang naar een kapitalistische arbeidsorganisatie hebben gestimuleerd, vertraagd of zelfs geneutraliseerd.

Datum:1 okt 2007 →  31 jul 2011
Trefwoorden:arbeid, geschiedenis van het platteland, inkomen
Disciplines:Menselijke geografie, Recreatie, vrijetijdsbesteding en toeristische geografie, Andere sociale en economische geografie, Geschiedenis, Economische geografie, Andere landbouw, bosbouw, visserij en aanverwante wetenschappen, Stedelijke en regionale geografie