< Terug naar vorige pagina

Project

Dataïsme, Disruptie en Dichotomie

De laatste jaren zijn er onmiskenbare ontwikkelingen geweest in artificiële intelligentie en robotica (AI&R). Omdat AI&R in de toekomst zonder twijfel nog meer impact zullen verkrijgen, lijkt het aangewezen om een aantal wetenschapsfilosofische, techniekfilosofische en ethische aspecten van deze vierde industriële revolutie te onderzoeken.Daarbij kunnen er drie overkoepelende vragen geformuleerd worden, die allen terug te voeren zijn op de verhouding tussen mens, samenleving en technologie, waarbij deze laatste allang niet meer waardenneutraal is:

1) welke pijnpunten zitten er op wetenschapsfilosofisch vlak in de naadloze overgang van big data naar voorspellend en voorbehoedend gedrag, wat betreft de aard van de data, de verklaarbaarheid van de algoritmes, en het primaat van de correlaties?

2) in welke mate moeten de bestaande inzichten in de techniekfilosofie geüpdatet worden?

3) hoe moet op ethisch en moreel vlak worden omgegaan met de concentratie aan datamacht, het gebrek aan transparantie, en de toekomstvisie op de mensheid van de bedrijven in de sector?

Ingaan op deze vragen kan een meer onderbouwd kader bieden bij de verdere evolutie van AI&R.

Datum:1 jun 2018  →  Heden
Trefwoorden:philosophy, artificial intelligence
Disciplines:Algemene pedagogische en onderwijswetenschappen, Communicatiewetenschappen, Filosofie, Theorie en methodologie in de filosofie, Andere filosofie, ethiek en religiestudies niet elders geclassificeerd, Ethiek
Project type:PhD project