< Terug naar vorige pagina

Project

Dak- en thuisloosheid bij jongvolwassenen

Internationale studies wijzen op de toename van dak-en thuisloosheid bij jongvolwassenen.  Voor België zijn er geen officiële statistieken voorhanden die de grootee en profielkenmerken van de populatie van dak- en thuislozen in beeld brengen.  De recent uitgevoerde tellingen dak- en thuisloosheid in een aantal Belgische steden en regio's wijst op de aanwezigheid van jongvolwassenen.  Deze unieke database bevat heel wat informatie die toelaat om hun profielkenmerken in kaart te brengen.  Maar achter deze cijfers gaan unieke jongvolwassenen schuil, elk met hun eigen verhaal. 

Het doel van dit project is tweevoudig:

1. Een kwantitatieve analyse van de databank om de profielkenmerken van dak- en thuislozen en jongvolwassenen in kaart te brengen

2. Een kwalitatieve uitdieping van de ervaringen van dak- en thuisloze jongvolwassenen, met bijzondere aandacht voor hun traject en de oplossingen die zij zelf voorstellen.

Datum:1 jun 2021 →  30 apr 2022
Trefwoorden:dakloosheid
Disciplines:Familiezorg