< Terug naar vorige pagina

Project

Cryptanalyse van ARC cijfers

Cryptografische primitieven worden ontworpen zodat ze weerstand bieden tegen wiskundige aanvallen (cryptanalyse). Wanneer ze in de praktijk worden geïmplementeerd, zijn ze niet automatisch bestand tegen fysische aanvallen zoals bijvoorbeeld nevenkanaal aanvallen (NKA). Eén van de technieken waarmee NKA kan verhinderd worden, is het gebruik van maskeer-methodes.

Deze maatregelen resulteren doorgaans in veel grotere implementatie oppervlaktes, vooral voor niet-lineaire componenten. Het maskeren van een implementatie verbruikt ook toevalsbits, die een hoge kost hebben. Dit project heeft als doel om enerzijds veilige implementaties voor bestaande cryptografische algoritmen te ontwerpen en anderzijds om nieuwe niet-lineaire bouwstenen (bv. S-boxen) te bedenken met gelijkaardige cryptografische weerstand, maar lagere implementatiekosten. 

Datum:1 okt 2016 →  31 dec 2020
Trefwoorden:cryptography
Disciplines:Keramische en glasmaterialen, Materialenwetenschappen en -techniek, Halfgeleidermaterialen, Andere materiaaltechnologie
Project type:PhD project