< Terug naar vorige pagina

Project

Cross-culturele vergelijking rond leiderschap in sport

Voorgaand onderzoek binnen deze onderzoeksgroep benadrukte reeds het belang van gedeeld leiderschap in sportteams. Naast de coach en de teamkapitein, bleken ook informele leiders belangrijke leiderschapsrollen op en naast het veld te vervullen, daardoor een grote impact hebbend op de effectiviteit van het team. In lijn met de sociale identiteitsbenadering rond leiderschap, werd er aangetoond dat deze atleetleiders als goede leiders werden aanzien in de mate dat ze erin slaagden om een gedeelde identiteit, een gedeeld wij-gevoel, binnen het team te creëren en te versterken. Ook al is deze evidentie rond het belang van gedeeld leiderschap en identiteitsondersteunend leiderschap zeer belovend, de huidige evidentie is gebaseerd op studies uitgevoerd in landen zoals het Verenigd Koninkrijk, België en Australië, typisch beschouwd als Westerse culturen. Bijgevolg hebben onderzoekers geen rekening gehouden met de invloed van culturele aspecten die een rol kunnen spelen binnen leiderschapsbenaderingen. Het doel van deze PhD is dan ook om de cross-culturele validiteit van de voorgaande onderzoeksevidentie te testen en zo een beter begrip te ontwikkelen van de leiderschapsbenadering in de Oosterse sportcontext.

Datum:27 mei 2019  →  Heden
Trefwoorden:Leadership, Cross-cultural, Shared Leadership, Identity Leadership
Disciplines:Sportwetenschappen
Project type:PhD project