< Terug naar vorige pagina

Project

Creatie van nieuwe onderzoeksmodellen en in vivo testen van de doeltreffendheid van nieuwe behandelingsstrategieën voor resistente gastrointestinale stromale tumoren

Gastro-intestinale stromale tumoren (GIST) zijn de meest frequente weke delen tumoren van het maagdarmstelsel. Deze tumoren worden gekarakteriseerd door activerende mutaties in het KIT of platelet-derived growth factor receptor alpha (PDGFRA) gen. Gevorderde GIST worden behandeld met tyrosine kinase inhibitoren, dit zijn geneesmiddelen die specifiek gericht zijn tegen de genetische afwijkingen die aanleiding geven tot de groei en progressie van GIST. Deze medicijnen zijn onder andere imatinib (eerste lijn), sunitinib (tweede lijn) en regorafenib (derde lijn) en hebben tot een betere behandeling en overleving van patiënten met GIST geleid. Desalniettemin zal de ziekte bij nagenoeg alle patiënten op termijn progressief worden door optreden van resistentie aan deze medicijnen. Daarom is het belangrijk om nieuwe medicijnen te ontwikkelen voor patiënten met resistente GIST. Voor het preklinisch testen van deze nieuwe geneesmiddelen zijn bovendien betrouwbare GIST modellen nodig. Met behulp van humaan tumorweefsel willen we nieuwe muismodellen ontwikkelen van resistente GIST en met behulp van deze modellen de effectiviteit van verschillende nieuwe gerichte behandelingen met een breed werkingsmechanisme testen. Het voornaamste doel van dit doctoraatsproject is om nieuwe geneesmidellen te identificeren, dewelke een veelbelovende werking hebben in onze resistente GIST muismodellen. Deze resultaten zullen hopelijk de rationale zijn voor klinische studies bij patiënten met GIST die niet beantwoorden aan de standaard therapielijnen. Bovendien geloven we dat dit project onze kennis over resistentiemechanismen bij GIST zal vergroten en ons zal toelaten om nieuwe doelwitten te vinden voor verder preklinisch onderzoek.

Datum:1 aug 2014 →  19 mei 2017
Trefwoorden:Gastrointestinal stromal tumor, tyrosine kinase inhibitors, Patient-derived xenografts, TKI-resistance
Disciplines:Laboratoriumgeneeskunde, Palliatieve zorg en zorg rond het levenseinde, Regeneratieve geneeskunde, Andere basiswetenschappen, Andere gezondheidswetenschappen, Verpleegkunde, Andere paramedische wetenschappen, Andere translationele wetenschappen, Andere medische en gezondheidswetenschappen
Project type:PhD project