< Terug naar vorige pagina

Project

Correlatie tussen (veranderingen in) functionele betacelmassa en eilandjescelantilichamen in (pre)type 1 diabetes met of zonder immuno-interventie (FWOTM612)

In voorbereiding op innovatieve beta cel therapeutische proeven streeft deze aanvraag om de overlangse relaties in recente onset T1D patiënten met of zonder anti-CD3 behandeling en in eerstegraads verwanten volgens de autoantilichaam-afgeleide risico, te bestuderen. Bij verwanten en patiënten zal ik onderzoeken of (wijzigingen in) autoantilichamen niveaus, nummer of specificiteit samenvallen met (wijzigingen in) bèta-cel functies gemeten door hyperglycaemic klem (gouden standaard) met bijzondere aandacht voor zink vervoerder 8, en de effect van anti-CD3 bij patiënten.
Datum:1 okt 2011  →  30 sep 2015
Trefwoorden:Cell Therapy, Prevention, Transplantation, Diagnostic Tests, Immunology, Cell Death and Survival, Islet Cell Pathology, Islet Cell Biology, Beta Cell Transplantation, Diabetes
Disciplines:Basiswetenschappen, Biologische wetenschappen