< Terug naar vorige pagina

Project

Controversen rond de Uittocht van Egypte: Dood van de eerstgeborene, Uitzetting en Beroving. Een diachrone exegetische studie van Ex 11: 1-10.

Het verhaal van de exodus uit Egypte is, samen met dat van de patriarchen, de twee grondleggende mythen van Israël die in de Pentateuch worden vermeld en die in de profeten en andere geschriften worden genoemd. Echter, een zorgvuldige lezing van het verhaal van de exodus onthult onduidelijkheden die niet zonder de betekenis en literaire functie beïnvloeden. Hoofdstuk 11 is een knooppunt in dit verhaal. Het is de kortste, maar toch een van de meest samengestelde. Bovenal combineert het in slechts tien verzen, drie meest controversiële motieven van het vertrek uit Egypte. We zijn van plan om de relatie te onderzoeken tussen het samengestelde karakter van de formatie en de overdracht van Ex 11: 1-10 en de samenwoning daarin van de motieven van eerstgeboren dood, uitzetting en plundering. We zullen zoeken in een in essentie diachrone benadering (tekstkritiek en redactie-analyse), de literaire functie en de theologische betekenis van deze motieven in het eerste deel van het boek Exodus (Ex 1-15).

Datum:1 okt 2018 →  7 dec 2022
Trefwoorden:Despoliation Exodus From Egypt Expulsion
Disciplines:Theologie en religiestudies
Project type:PhD project