< Terug naar vorige pagina

Project

Contract design and collaborative creativity in partnerships: the role of the motivation climate, types of creativity and use of intrafirm controls.

Bedrijven hebben vandaag de dag meer dan ooit nood aan een continue flow van creatieve ideeën, afkomstig van werknemers of partner bedrijven, om een competitief voordeel uit te bouwen en te behouden. Dit zorgt ervoor dat creativiteit één van de belangrijkste drijfveren is, maar dit betekent ook dat het belang en de complexiteit van het management van creativiteit toeneemt. Volgens het Wereld Economisch Forum, wordt creativiteit verwacht te stijgen in de ranking van belangrijke vaardigheden. Dit van plaats 10 in 2015 naar plaats 3 in 2020. In dit onderzoek wordt er gefocust op de rol van contracten in het stimuleren van creativiteit in samenwerkingen tussen bedrijven. In een eerste studie veronderstellen we dat de effecten van contracten afhankelijk zijn van de type clausules die in het contract opgenomen zijn. Hierbij maken we een verschil tussen controle clausules and coordinatie clausules. Daarbovenop veronderstellen we dat het motivationele klimaat een mediator is die het verband tussen contractuele clausules en de collaboratieve creativiteit verklaart. In de tweede studie houden we ook rekening met het feit dat het type van creativiteit een belangrijke rol kan spelen in welke make bedrijven voordeel halen uit contracten in het stimuleren van de creativiteit in de samenwerking. Ten slotte, terwijl we in de eerste twee onderzoeken voornamelijk focussen op het ontwerp en de effectiviteit van de controle structuur tussen beide partners (contracten), vragen we ons in de derde studie af hoe de interne controle structuur van beide partnerbedrijven een impact kan hebben op de effectiviteit van de contractuele clausules in het stimuleren van de creativiteit in de samenwerking.   

Datum:1 sep 2019  →  Heden
Trefwoorden:Collaborative creativity
Disciplines:Boekhouding en auditing
Project type:PhD project