< Terug naar vorige pagina

Project

Consistente bestraffing: een droom of realiteit?

Op wetgevend niveau worden gelijkaardige gedragingen soms uiteenlopend bestraft en worden de criteria m.b.t. de zwaarte van de straf slechts zeer summier vastgelegd. Ook vormt de straftoemeting door de strafrechter zelf een bron van inconsistenties. In België bestaan er echter geen geofficialiseerde instrumenten ter ondersteuning van de rechter bij de straftoemeting. In het onderzoek wordt op zoek gegaan naar oplossingen voor bestaande inconsistenties.
Datum:1 jul 2009  →  31 dec 2013
Trefwoorden:VEROORDELING, CONSISTENTIE, STRAFWETGEVING
Disciplines:Rechten, Andere rechten en juridische studies