< Terug naar vorige pagina

Project

Condities verplaatsen: lichamen bewegen dingen bewegen lichamen

Dit project ontwikkelt het begrip ‘bewegende omstandigheden’ als een kritische lens om bepaalde kunstwerken te bekijken die manieren voorstellen om ‘lichamen te laten bewegen’. Het begrip 'bewegende omstandigheden' heeft betrekking op de fysieke, economische, sociale en politieke beperkingen die de mogelijkheid van het lichaam zijn, en het woord 'verplaatsen' roept de mogelijkheid op om dergelijke omstandigheden te mobiliseren en te veranderen. Daarom zal deze studie een onderzoek zijn naar het vermogen van kunstwerken om het lichaam in staat te stellen zijn eigen omstandigheden te mobiliseren. Deze studie is vooral geïnteresseerd in apparaten zoals scripts, documenten, fotografie en bewegend beeld, en hun vermogen om de mogelijkheden van het bewegende lichaam uit te breiden, buiten de menselijke / niet-menselijke en object / onderwerp binaries. Deze studie wordt theoretisch en historisch uitgevoerd, evenals via de kunstpraktijk. Theoretisch houdt het zich bezig met feministische en zonderlinge epistemologieën, meer specifiek performativiteitstheorie. Historisch gezien zal het een kritisch archief weven van artistieke strategieën geproduceerd door Latijns-Amerikaanse kunstenaars vanaf de 20e eeuw, met een focus op utopische en feministische voorstellen. De kunstpraktijk bestaat uit het uitoefenen van ‘bewegende omstandigheden’ door het creëren van kunstwerken in verschillende contexten, met name met het doel een tentoonstelling te ontwikkelen in het medium van de installatie.

Datum:1 okt 2019  →  Heden
Trefwoorden:performance, installation art, performativity
Disciplines:Podiumkunst
Project type:PhD project