< Terug naar vorige pagina

Project

Computationele modellering van thermo-elastohydrodynamische gesmeerde contacten

De beoogde modellen omvatten (i) gedetailleerde 3D CFD-FSI-modellering en simulatie van de TEHL-contacten (UGent), (ii) afgeleide metamodellen voor het in kaart brengen van de respons van TEHL-contact onder dynamische bedrijfsomstandigheden (UGent) en (iii) Efficiƫnt flexibel Meerlichaamsmodellen, waarin TEHL-metamodellen en nieuwe gereduceerde-ordemodellen voor de grootschalige vervorming zijn opgenomen, met het doel om NVH (KU Levuen) te beoordelen.

Datum:1 jan 2019  →  Heden
Trefwoorden:Fluid dynamics and fluid mechanics
Disciplines:High performance computing, Modellering en simulatie, Vloeistofmechanica, Tribologie