< Terug naar vorige pagina

Project

Computationele Modellering van Sociale Cognitie en geassocieerde Deficits door middel van Artificiële Neurale Netwerken

Artificiële Neurale Netwerken zijn computer modellen die enigzins geïnspireerd zijn door de werking van het menselijke brein. Momenteel vormen ze de state of the art voor allerlei AI problemen en winnen ze aan populariteit binnen neurowetenschappelijke studies. Beide domeinen verschillen echter in doel: voor AI is model performantie doorslaggevend en gelijkenis met het brein incidenteel, terwijl voor de neurowetenschappen een beter begrip van het brein essentieel is. Een gevolg is dat ondanks een gedeelde interesse beide domeinen georganiseerd zijn in verschillende gemeenschappen met weinig overlap. Aan de KU Leuven zijn beide kanten vertegenwoordigd in het Leuven.AI en Leuven Brain Institute. Dit projectvoorstel bouwt een brug tussen beiden instituten en schuift twee innovatieve focuspunten voorop: de modellering van high-level taken, in het bijzonder sociale cognitie, alsook een focus op klinische aandoeningen, in het bijzonder Autisme Spectrum Stoornis en Frontotemporale Dementie.
Datum:1 okt 2021 →  Heden
Trefwoorden:Artificial Neural Networks, Neuroscience, Computational Psychiatry, Neurosymbolic AI, Frontotemporal Dementia, Autism Spectrum Disorder, Artificial Intelligence
Disciplines:Gedragswetenschappen, Groeps- en interpersoonlijke processen, Neuroimaging, Machine learning en besluitvorming, Kennisrepresentatie en redenering