< Terug naar vorige pagina

Project

CompositesReloaded: Collaborative robots and flexible automation for composites production (CompositesReloaded)

De doelgroep omvat 100 ontwerpers en productenbouwers, 50 (van de totaal 200) verwerkers van composieten en een 30-tal machinebouwers en aanbieders van automatisatiesystemen.
Cornet 'CompositesReloaded' zal flexibele automatisering, semi-geautomatiseerde productiecellen en cobots in de Vlaamse en in uitbreiding de West-Europese composietenmarkt introduceren. Concreet: (1) Een benchmark van automatiseringstechnologieën met betrekking tot kosten, complexiteit en implementatieopportuniteiten, en de geschiktheid in een typisch KMO-milieu met een flexibele productie van eerder kleine reeksen. (2) De ontwikkeling van de productiestrategieën en kostenraming tools die het juiste niveau van automatisatie met betrekking tot return-of-investment aangeven.(3) De ontwikkeling van ontbrekende lichtgewicht grijpertechnologie voor het verplaatsen van textiel halffabricaten.(4) Ontwerprichtlijnen om bestaande composieten productconcepten (semi-)geautomatiseerd te kunnen produceren.(5) Demonstratie en validatie van tools en technologieën door middel van "Meet-the-cobots" workshops.(6) Het opzetten van drie kleinschalige pilot-productielijnen voor drie industrieel relevante demonstrators. 
Lichtgewicht materiaal is de sleutel voor energie-efficiëntie in vele toepassingen. Ruimtevaart en automotive zijn de meest bekende showcases, maar de machine-industrie, energieconversie en sport tonen een groeiende behoefte aan nieuwe ontwerpoplossingen. Composietmaterialen combineren een laag gewicht met uitzonderlijke mechanische eigenschappen. Ze zijn waarschijnlijk het meest bekende alternatief voor metalen en andere traditionele bouwmaterialen. 
De West-Europese composietenproductie staat onder continue druk van lageloonlanden. Met name de vervaardiging van kleine series met een gemiddelde tot hoge complexiteit gebeurt grotendeels in Azië. Waar grote bedrijven, zoals BMW en Airbus, manieren gevonden hebben om de productie te automatiseren met behulp van speciale, dure apparatuur, zijn dit soort investering gewoon niet haalbaar voor kleine en middelgrote ondernemingen. 
In de afgelopen jaren hebben een 100-tal Belgische bedrijven buiten de composietsector een nieuw type van robots ingevoerd, genaamd collaboratieve robots of "cobots". Deze cobots werken gezamenlijk met operators, gebruik makend van geïntegreerde veiligheidssensoren eerder dan kooien en lichtschermen. Deze robots zijn beschikbaar mits een beperkte investering, en kunnen relatief gemakkelijk geprogrammeerd worden. Nadelen zijn de lagere werksnelheid en de lagere lading.

Voor een efficiënte en doelgerichte valorisatie wordt extra veel aandacht aan de volgende 3 elementen gegeven: (1) Nauwe samenwerking en integratie van de gebruikerscommissie(2) Efficiënte en uitgebreide verspreiding van de projectresultaten(3) Verdere verspreiding en follow-up na de voltooiing van het project

Projectresultaten werden verspreid naar de brede doelgroep  door middel van demonstraties, presentaties en publicaties over:

* 3 pilootlijnen die flexibele automatisatie voor verschillende soorten composietprocessen en -materialen illustreren

* Een kostenberekeningstool die bedrijven in staat stellen economisch haalbare keuzes te maken (schema hieronder links) en automatiseringsrichtlijnen die bedrijven ondersteunen bij het selecteren van automatiseerbare processtappen en automatiseringsconcepten.


Kennisverspreiding werd ondersteund door meerdere workshops, events en bedrijfsbezoeken bij voorlopende bedrijven. Economische groei in Vlaanderen wordt gerealiseerd dankzij:

* concurrentievoordelen door de introductie van halfautomatische oplossingen in de productieomgeving.

* "Made in Belgium" hoogwaardige koolstofvezelcomposieten die nog meer binnen het bereik van de OEM's komen.

* Verschillende start-ups die zich specialiseren in de levering van specifieke randapparatuur, via samenwerking tussen productbouwers, verwerkers, enz. 

Datum:1 mrt 2018  →  31 mei 2020
Trefwoorden:composites, composieten, automation, automatisering, vezelversterkte kunststoffen, robots, cobots
Disciplines:Andere ingenieurswetenschappen en technologie niet elders geclassificeerd