< Terug naar vorige pagina

Project

Compensatoire neurale recrutering als gevolg van een traumatische hersenaandoening: de penetratie van cognitie in de actie.

Dit project bevat de fundamentele studie van de wijzigingen in bewegingssturing als gevolg van een traumatisch hersenletsel bij kinderen en adolescenten. Aan de hand van complexe motorische (coördinatie) taken met hoge executieve vereisten en met behulp van functionele magnetische resonantie (fMRI) zal het kennisbestand over veranderingen in hersenactiviteit en zijn relatie tot motorisch gedrag bij personen met TBI uitgebreid worden. Tevens zal Diffusion Tensor Imaging (DTI) aangewend worden om de relatie tussen diffuse structuur-speficieke deficits en motorisch gedrag in kaart te brengen.
Dit is een project met een substantieel innovatiegehalte aangezien de motoriekgerelateerde veranderingen in hersenactiviteit bij TBI kinderen en adolescenten nauwelijks bestudeerd zijn. Deze inzichten zijn uiterst belangrijk aangezien de surplus hersenactiviteit een reductie van flexibiliteit in de bewegingssturing impliceert vanwege de resulterende beperking in de hoeveelheid inzetbare neurale resources. De resultaten zullen eveneens nieuwe inzichten verschaffen in de mate van plasticiteit van het brein (adaptatie) na hersenletsel bij personen met TBI. Deze inzichten zullen leiden tot een procesgerichte diagnostiek en tot de ontwikkeling van nieuwe behandelstrategieën.
 
Datum:4 feb 2008 →  30 sep 2010
Trefwoorden:Traumatic brain injury, Psychology
Disciplines:Neurowetenschappen, Biologische en fysiologische psychologie, Cognitieve wetenschappen en intelligente systemen, Ontwikkelingspsychologie en veroudering, Orthopedie, Experimentele psychologie met dieren en vergelijkende psychologie, Toegepaste psychologie, Menselijke experimentele psychologie
Project type:PhD project