< Terug naar vorige pagina

Project

COMPASs - COMbinatie van interdisciplinaire Perspectieven op Artificiële intelligente Systemen: op weg naar artificiële intelligentie op mensenmaat. (IRP15)

In dit project willen we bijdragen aan de ontwikkeling en de distributie van kunstmatige intelligente systemen op mensenmaat. Ondanks een enorme vooruitgang in de afgelopen jaren, staan we momenteel voor enkele belangrijke uitdagingen op het raakvlak tussen theoretische informatica, toegepast operationeel onderzoek en sociaal-technologisch onderzoek. De meest succesvolle modellen voor “machine learning” (diepe neurale netwerken) zijn niet-transparant, daarenboven ook nog niet-intuïtief en daarom moeilijk te begrijpen voor de mens. Hier bundelen teams uit verschillende disciplines de krachten om dit probleem aan te pakken op drie verschillende niveaus. Ten eerste willen we verschillende technieken gebruiken om de traditionele afweging tussen verklaarbaarheid (“explainability”) versus leerprestaties te overwinnen, bv. door de identificatie van nieuwe bouwblokken en door de implementatie van causale inferentietechnieken in neurale netwerken. Vervolgens willen we tools ontwikkelen om echte black box-systemen, d.w.z. systemen waarvan de interne werking volledig verborgen is, te ondervragen. Dit zal worden gedaan door optimalisatie van de testgegevensverzameling en de training van een meta-neuraal netwerk, een algoritme dat leert de interne structuur van een black box te voorspellen. Tenslotte willen we efficiënte manieren vinden om onze academische inzichten in de samenleving te valoriseren door ontwikkeling van aanbevelingen en hulpmiddelen die kunnen gebruikt worden voor het trainen en valideren van neurale netwerken in een realistische implementatie-omgeving. De integratie van al deze acties zorgt er idealiter voor dat Kunstmatige Intelligentie op een meer bewuste en minder vooringenomen manier kan worden toegepast.
Datum:1 nov 2019  →  Heden
Trefwoorden:artificial intelligent systems, interdisciplinary perspectives, human-centred artificial intelligence
Disciplines:Menselijk georiënteerd design