< Terug naar vorige pagina

Project

Comparatieven onder de microscoop: de syntaxis van standaardmarkeerders

Dit project onderzoekt de morfologie, syntaxis en semantiek van adjectivale comparatieve constructies van het type geïllustreerd in (1). (1) Jill is groter dan Fred. De comparatieve constructie voegt twee stukken materiaal toe ten opzichte van de positieve graad (*Jill is groot*). Ten eerste wordt het comparatieve morfeem -*er* toegevoegd aan het adjectief *groot*. Ten tweede leidt het comparatieve adjectief *groter* de constituent *dan Fred* in. Deze constituent bevat de comparatieve standaard *Fred*, waarmee Jill wordt vergeleken. Die comparatieve standaard wordt op zijn beurt geïntroduceerd door de standaardmarkeerder *dan*. Comparatieve constructies combineren bijgevolg morfologische markering (het -*er* morfeem), syntactische structuren (de *dan*-constituent) en een semantische interpretatie, waarbij twee entiteiten met elkaar vergeleken worden ten opzichte van een bepaalde eigenschap. In dit geval worden Jill en Fred met elkaar vergeleken op basis van hun lengte. Bestaande onderzoeken bestuderen doorgaans ofwel de morfologie ofwel de syntaxis ofwel de semantiek van comparatieve adjectieven. Dat heeft geleid tot een situatie waarbij de resultaten van die verschillende perspectieven niet volledig met elkaar verenigbaar zijn. Semantische analyses houden bijvoorbeeld geen rekening met typologische observaties en generalisaties en zijn hier soms zelfs incompatibel mee. Syntactische en morfologische benaderingen houden dan weer onvoldoende rekening met de inzichten van de compositionele semantiek. Het COMIC-project wil deze lacune opvullen door een volledig geïntegreerde analyse van die drie aspecten van comparatieve constructies te ontwikkelen. Om deze doelstelling te bereiken zal dit project de cross-linguiïstische macro- en microvariatie van de uitdrukking van adjectivale vergelijking en de comparatieve standaard onderzoeken. De hypothese luidt hierbij dat comparatieve adjectieven meer morfologische en syntactische complexiteit bevatten dan traditioneel wordt aangenomen. Het project beoogt een compositionele semantiek van comparatieve adjectieven en de comparatieve standaard te ontwikkelen, die rekening houdt en beperkt wordt door de bevindingen van de morfologische en syntactische studies. Twee doctoraatsstudenten en één postdoctoraal onderzoeker zullen onder begeleiding van drie promotoren het project uitvoeren. Het syntactische deel zal worden uitgevoerd door doctoraatsstudent Lena Heynen onder begeleiding van prof. dr. Jeroen van Craenenbroeck

Datum:1 okt 2020 →  Heden
Trefwoorden:typology, microvariation, Comparatives, syntax
Disciplines:Theoretische linguïstiek, Morfologie, Semantiek, Syntax
Project type:PhD project