< Terug naar vorige pagina

Project

Comparatieven onder de microscoop

Dit project zal de hypothese onderzoeken dat er meer morfologische, syntactische en semantische complexiteit zit in adjectivale comparatieven dan gewoonlijk wordt aangenomen. WP1 (PhD1) zal de morfologie van de comparatiefmarkeerder onderzoeken, waarbij het uitgangspunt zal zijn dat die morfologisch complex is, zoals voorgesteld in recent werk. WP2 (PhD2) heeft de syntaxis van de comparatief als onderwerp, in het bijzonder de variatie in de vorm en de distributie van comparatieve voegwoorden. WP3 (Postdoc) zal een semantische analyse ontwikkelen van comparatieven die bouwt op de morfologische en syntactische bevindingen van WP1 en WP2. WP4 (postdoc+PIs) zal de resultaten van de morfologische en syntactische onderzoekingen als uitgangspunt nemen voor een geïntegreerde analyse van adjectivale comparatieven.
Datum:1 okt 2020 →  Heden
Trefwoorden:microvariation, typology, comparatives, adjectives, nanosyntax
Disciplines:Theoretische linguïstiek, Syntax, Morfologie, Semantiek