< Terug naar vorige pagina

Project

Compacte sierplanten zonder groeiremmers

Het hoofddoel van het project is de verdere ontwikkeling en evaluatie van deze methode op de voor de Vlaamse sierteeltsector belangrijkste gewasgroepen. De primaire doelgroep is de Vlaamse sierteeltveredelingssector bestaande uit 20 tot 25 kmo-bedrijven inclusief 2 coöperaties (Azanova en Best-select). Deze sector is het speerpunt van de Vlaamse sierteelt (+/- 850 werknemers of 10% van de totale tewerkstelling in de sierteelt) en investeert bij uistek in innovatieve technieken voor de ontwikkeling van nieuwe producten. Hoewel beperkt in aantal, zorgen deze bedrijven binnnen de productiekolom van bijvoorbeeld potplanten, perkplanten, vaste planten, azalea en chrysanten voor continue vernieuwing en verbetering van producten die rechtstreeks of via jongplantenbedrijven naar de gespecialiseerde productiebedrijven gaan. De meerwaardecreatie van compact groeiende planten die zonder of met significant minder groeiremmers geteeld kunnen worden, zal gerealiseerd worden in de volledige keten van de sierplantenproductie.

Datum:1 okt 2016  →  30 sep 2020
Trefwoorden:sierplanten
Disciplines:Tuinbouwproductie, Productie van landbouwgewassen, Plantenbiologie