< Terug naar vorige pagina

Project

Community media's bijdrage tot conflictresolutie in Cyprus (FWOAL724)

Gemeenschapsmedia hebben de voorbije jaren veel aandacht gekregen, maar hun rol in conflict resolutie is daarbij onderbelicht gebleven (met enkele uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld Rodriguez' (2011) werk in Colombia). Met een focus op het verdeelde eiland Cyprus, en het daar actieve Community Media Centre (CCMC) - opgericht in 2009 - is de onderzoeksvraag van dit project hoe de representatie van het politieke en het sociale, en de organisatie van participatie door gemeenschapsmedia kunnen bijdragen aan een verschuiving van antagonisme naar agonisme binnen de Cypriotische publieke ruimte. In dit agonistisch-democratische model, ontwikkeld door Mouffe (2005), wordt vijandigheid vervangen voor de aanvaarding van de tegenstander. De theoretische ruggengraat van dit project wordt door dit agonistisch model aangeleverd, in combinatie met modellen inzake democratische mediapraktijken, inclusief de zogenaamde vredesjournalistiek.

Dit project, dat in samenwerking met een Grieks-Cypriotische universiteit loopt, heeft vier onderzoeksfasen. In fase 1 wordt een literatuuronderzoek gecombineerd met focusgroepen met stakeholders over de meer algemene rol van media in conflictrepresentatie. In fase 2 zal een selectie van CCMC projecten en producties geanalyseerd worden, en in fase 3 (gegrond in actieonderzoek) zullen een reeks van interventies (podcasts) geproduceerd worden, en zal het productieproces etnografische geanalyseerd worden. In fase 4 zal vervolgens een receptieonderzoek georganiseerd worden inzake de geanalyseerde producties en interventies.

Datum:1 jan 2014  →  31 dec 2017
Trefwoorden:Information Technologies, Communication Policy, Cultural theory and policy, New Media, action research, agonism, Ethnicity, representation, conflict resolution, cyprus, community media
Disciplines:Media- en communicatiebeleid, Media studies, Communicatiewetenschappen