https://frisr4.researchportal.be/portal-rest/projectpage/6c7ab5c1-0eb9-4a10-8c48-f992dcc9d588 GuzzleHttp\Client Communicatie en conflict in ondernemende families | FRIS onderzoeksportaal
< Terug naar vorige pagina

Project

Communicatie en conflict in ondernemende families

Familiebedrijven zijn van groot belang voor onze economie. In België bijvoorbeeld vertegenwoordigen zij 77% van de organisaties met personeel. Daarnaast zorgen ze voor 45% van de werkgelegenheid en 33% van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Het aantal ondernemende families is talrijk. Er is opvallend weinig onderzoek tot nu, naar de communicatie en conflicten binnen deze families, zowel tussen als binnen generaties. Met name naar de relaties tussen jongvolwassen kinderen en hun ouders en grootouders. Binnen ondernemende families stellen zich bijzondere vragen rond deze communicatie. Immers, drie systemen overlappen hier, met onderscheiden rollen waar de familieleden zich tot elkaar verhouden: (1) de relatie als familieleden; (2) de verhoudingen rond het werken in en leiden van het familiebedrijf; (3) het actief beheren van het familiaal vermogen. Hoe wordt hierover gecommuniceerd en hoe worden potentiële en feitelijke rolproblemen en rolconflicten gehanteerd? Welke rol kunnen relatieve buitenstaanders vervullen bij de ontwikkelingen van competenties binnen deze families? Dit doctoraat wil een bijdrage leveren aan het verdiepen van de kennis rond deze processen, en de ontwikkeling van methoden om ondernemende families te ondersteunen in hun duurzame ontwikkeling. Om deze bijdrage te kunnen leveren, gaan we in dit doctoraatsonderzoek multi-methodisch te werk; we voorzien een longitudinale multi-casestudie, waarbij zowel kwalitatief als kwantitatief data wordt verzameld.

Datum:1 sep 2020 →  Heden
Trefwoorden:Family dynamics
Disciplines:Werk- en organisatiepsychologie
Project type:PhD project