< Terug naar vorige pagina

Project

Coming of age van etnolecten: de ontwikkeling van Citétaal van de adolescentie tot devolwassenheid

Dit project draagt op drie manieren bij aan het onderzoeksveld van de 'lifespan studies', dat taalverandering bestudeert in de levensloop van sprekers. Dit veld richtte zich tot dusver voornamelijk op de productie van taalvariatie in eentalige gemeenschappen en besteedde weinig aandacht aan stilistische variatie. Het project wil een bijdrage leveren (i) door zich te richten op een diverse meertalige context, (ii) door de rol van stilistische variatie in taalverandering te onderzoeken, en (iii) door het perspectief van taalproductie te verrijken met sociale betekenis. De focus op etnolectale verschijnselen in Vlaanderen (b.v. de palatalisatie van de /s/) draagt ook bij tot internationaal sociolinguïstisch onderzoek naar etnolecten die tot nu uitsluitend als jongerentaal werden beschouwd. De aanwezigheid van een generatie volwassenen vormt een unieke gelegenheid om te onderzoeken in welke mate deze fenomenen een blijvende linguïstische verandering teweegbrengen in het taalrepertorium.
Datum:1 okt 2023 →  Heden
Trefwoorden:Urban vernaculars, Variationist sociolinguistics, Contact linguistics, Apparent-time, Social meaning of variation, Stylistic variation
Disciplines:Sociolinguïstiek