< Terug naar vorige pagina

Project

Coming of age in etnolecten: de ontwikkeling van Citétaal van de adolescentie tot de volwassenheid

Het project 'Coming of age in etnolecten' onderzoekt de levensduur van etnolectale kenmerken in het taalrepertorium van drie generaties van sprekers (van de adolescentie tot de volwassenheid). Het levert een bijdrage aan het onderzoeksveld van de 'lifespan studies', dat taalverandering bestudeert in de levensloop van sprekers. Dit veld richtte zich totdusver voornamelijk op de productie van taalvariatie in eentalige gemeenschappen en besteedde weinig aandacht aan stilistische variatie. De bijdrage van het project situeert zich op drie vlakken: (i) het richt zich op een diverse meertalige context, (ii) het onderzoekt de rol van stilistische variatie in taalverandering, en (iii) het verrijkt het perspectief van taalproductie met sociale betekenis. De focus op etnolectale kenmerken in Vlaanderen (b.v. de palatalisatie van de / s/) draagt ook bij tot internationaal sociolinguïstisch onderzoek naar etnolecten, die tot nu uitsluitend als jongerentaal werden beschouwd. De aanwezigheid van een generatie volwassenen vormt een unieke gelegenheid om te onderzoeken in welke mate deze fenomenen een blijvende linguïstische verandering teweegbrengen in het taalrepertorium.

Datum:1 okt 2023 →  Heden
Trefwoorden:Urban vernaculars, Ethnolects, Variationist sociolinguistics, Contact linguistics, Apparent-time, Social meaning of variation, Stylistic variation
Disciplines:Sociolinguïstiek
Project type:PhD project