< Terug naar vorige pagina

Project

Cognitieve hersencircuits en de verspreiding van tau gemeten in vivo bij mensen

Het primaire doel van de studie is om te bepalen hoe de verspreiding van tau ophopingen de functionele organisatie van het taal circuit aantast in verschillende stadia van de ziekte van Alzheimer (het preclinische, het prodromale en het vroeg dementie stadium). Het tweede doel is om de topografische verspreiding van tau tussen deze stadia te bepalen.

Datum:16 okt 2018  →  Heden
Trefwoorden:Alzheimer's Disease
Disciplines:Neurowetenschappen, Biologische en fysiologische psychologie, Cognitieve wetenschappen en intelligente systemen, Ontwikkelingspsychologie en veroudering
Project type:PhD project