< Terug naar vorige pagina

Project

Cognitieve controle over acties in het verouderende brein: patronen van corticale over-activatie en hun onderliggende mechanismen.

Tot nu toe is er verrassend weinig onderzoek gevoerd naar de ouderdomsgerelateerde neurale wijzigingen die optreden in situaties waarin cognitie penetreert in acties, en dit ondanks eerder gedragsonderzoek dat aantoont dat het vermogen om te switchen tussen taken, of je respons te inhiberen afneemt naarmate men ouder wordt. Ook al is uit beelvormingsonderzoek gebleken dat ouderdomsgerelateerde overactivatie van de hersenen optreedt, voor zowel cognitieve als motorische taken, de onderliggende mechanismen zijn nog steeds zo goed als ongekend. Men vermoedt dat de additionele activatie compensatoir is, hetgeen sommige oudere individuen toelaat om even goede prestaties neer te zetten als jongeren. Eén mechanisme dat mogelijks aan de basis ligt van een ouderdomsgerelateerde afname in prestatie en toename in corticale overactivatie is de dysfunctie van de basale ganglia (BG). Deze nieuwe hypothese zal getest worden aan de hand van experimenten met structurele en functionele magnetische beeldvorming.
Datum:1 okt 2009 →  29 feb 2012
Trefwoorden:Switching, Inhibition, Basal ganglia, Cognitive control, Event-related fMRI, Aging
Disciplines:Gerontologie en geriatrie, Verpleegkunde, Neurowetenschappen, Biologische en fysiologische psychologie, Cognitieve wetenschappen en intelligente systemen, Ontwikkelingspsychologie en veroudering, Orthopedie