< Terug naar vorige pagina

Project

Cognitieve controle na een beroerte

We leven in een verouderende samenleving, wat gepaard gaat met toenemende uitdagingen op individueel, interpersoonlijk, klinisch en maatschappelijk niveau. De toenemende veroudering leidt ook tot een stijging in het aantal oudere volwassenen die lijden aan neurologische aandoeningen, zoals beroerte. Tegelijkertijd wordt onze wereld ook steeds complexer: we hebben voortdurend efficiënte en flexibele cognitieve vaardigheden nodig, waaronder cognitieve controle. Zo worden we voortdurend gebombardeerd met sensorische input. Om onze doelen te bereiken, moet ons cognitief systeem de relevante input selecteren en verwerken, deze input vasthouden en tegelijkertijd irrelevante input onderdrukken. Echter, exact deze cognitieve controle vaardigheden gaan achteruit met leeftijd, en des te sterker na een beroerte. Dit project heeft als doel om de neurale en gedragsmechanismen onderliggend aan cognitieve controle beperkingen in patiënten na een beroerte bloot te leggen. Ten eerste willen we de patronen ontwarren van stoornissen in cognitieve controle bij overlevers van een beroerte. Ten tweede willen we de letsel neuroanatomie van cognitieve controle stoornissen in kaart brengen op het netwerk niveau. Om deze doelen te bereiken, stellen we een multi-modale benadering voor waarin we een combinatie gebruiken van gedrags- en hersenbeeldvorming (structurele en functionele MRI) technieken en van geavanceerde statistische technieken (structurele vergelijkingsmodellen, netwerk- en connectiviteitsanalyses). Samenvattend willen we met dit project diagnostische tools ontwikkelen en de mechanismen van cognitieve controle beperkingen na een beroerte beter begrijpen. Deze nieuwe inzichten kunnen de basis vormen voor het ontwikkelen van nieuwe interventies om cognitieve controle beperkingen na een beroerte te behandelen.

Datum:1 apr 2022 →  Heden
Trefwoorden:cognitive control, neuropsychology, stroke
Disciplines:Neuropsychologie, Neuropsychologie van veroudering, Cognitieve processen, Cognitieve veroudering
Project type:PhD project