< Terug naar vorige pagina

Project

CO2 absorptie tijdens anesthesie

Onderhoud van anesthesie wordt hoofdzakelijk gerealiseerd door het gebruik van inhalatie-anesthetica. Om deze anesthesiegassen toe te dienen zijn er complexe anesthesie-ventilatoren ontwikkeld. Een belangrijk principe is dat de toediening van deze anesthesiegassen gebaseerd is op een continue verse gasflow (een mengsel van zuurstof en lucht). Reductie van deze verse gasflow wordt beschouwd als een belangrijke gegeven om anesthesietoediening-en praktijk verder te verbeteren. Het verbruik van inhalatie-anesthetica kan worden verlaagd door de verse gasflow te verminderen, wat zorgt voor een kostenreductie en een afname van vervuiling van zowel de operatiekamer als het milieu in het algemeen. Inhalatie-anesthetica zijn namelijk broeikasgassen. Het verlagen van verse gasflow heeft een belangrijke impact op de farmacokinetiek van anesthesiedampen en maakt deel uit van een professionele state-of-the-art anesthesiepraktijk. Echter, door vermindering van de verse gasflow tot onder normale minuutvolumes wordt een deel van de gassen die de patiënt uitademt opnieuw ingeademd. De zuurstoffractie in de ingeademde lucht wordt daarom hoog gehouden om hypoxie te vermijden. Om te voorkomen dat de patiënt zijn/haar eigen CO2 opnieuw inademt, wordt het eerst verwijderd door een CO2-absorber waarna het uitgeademde gas terug ingeademd kan worden. De huidige op calciumhydroxide-gebaseerde CO2-absorbers zijn veilig met elke verse gasflow, maar hebben wel enkele tekortkomingen. Productie en recyclage zijn niet milieuvriendelijk, ze moeten regelmatig bijgevuld of vervangen worden en ze worden vaak al vervangen voor ze helemaal verzadigd zijn. Tijdens gebruik kan er ook stof vrijkomen dat, hoewel onschadelijk voor de patiënt, zich kan opstapelen in bepaalde onderdelen van het anesthesietoestel. In de zoektocht naar innovatieve technologieën die een oplossing zouden kunnen bieden voor deze tekortkomingen, zal de focus van dit onderzoeksproject liggen op het testen van een nieuwe CO2-uitwisselaar, ontwikkeld door DMF Medical (Halifax, Canada). Het device is gebaseerd op de werking van oxygenatoren in hart-longmachines. Een 'sweep' gas komt in de lumina van semipermeabele holle vezels terecht, terwijl gassen vanuit het anesthesiecircuit zich tussen de vezels verplaatsen. Gasuitwisseling gebeurt over de semipermeabele membranen van de vezels en laat op die manier het verwijderen van CO2 toe, terwijl het grootste deel van de inhalatie-anesthetica in het circuit blijft. Het doel van dit onderzoeksproject is het bestuderen van de kinetiek van CO2 en inhalatie-anesthetica bij in vitro en in vivo gebruik van het device. Dit zal meer inzichten geven in het gedrag van deze gassen in gesloten circuits in het algemeen en laat toe om de mogelijkheid tot het gebruik van nieuwe CO2-uitwisselaars te onderzoeken. Een ander doel is het bestuderen van de economische impact en de impact op het milieu en, nog belangrijker, van de veiligheid van het device tijdens routine klinisch gebruik in combinatie met moderne anesthesietoestellen.

Datum:3 apr 2020 →  3 apr 2024
Trefwoorden:Anesthesia, anesthesia delivery machine, carbon dioxide, CO2 absorbents, inhalation anesthesia
Disciplines:Anesthesiologie niet elders geclassificeerd
Project type:PhD project