< Terug naar vorige pagina

Project

Chirurgische Mediastinale Staging en Minimaal Invasieve Resectie in de Behandeling van Niet-Kleincellig Longcarcinoma.

Complete resectie biedt de beste overlevingskansen bij vroegtijdige niet-kleincellige longtumoren. Bij patiënten met beperkte resecabele klieraantasting in het mediastinum geeft inductie chemotherapie gevolgd door chirurgie betere resultaten dan chirurgie alleen. Een op vier van de patiënten met verdachte hilaire of intrapulmonaire hebben bij resectie onverwacht aangetaste mediastinale klieren. Volgens de richtlijnen van de European Society of Thoracic Surgeons dienen bij deze patiënten preoperatief een invasieve mediastinale stadiëring te worden verricht. In een eerste studie wensen wij de sensitiviteit te meten van cervicale mediastinoscopie in deze patiëntengroep via een multicentrische observationele studie.

 

Minimaal invasieve resectietechnieken zijn standaard geworden in de behandeling van vroegtijdige longkanker in gespecialiseerde centra. Weinig is evenwel bekend omtrent de specifieke vermijdbare peroperatieve majeure complicaties van dit type chirurgie. In een tweede studie wensen wij deze complicaties te beschrijven via een grote multicentrische cohorte bestaande uit consecutieve patiënten volgens een intention-to-treat principe.

 

Een derde studie bestaat uit de beschrijving en een retrospectieve analyse van de resultaten van de minimaal invasieve techniek ‘fissure first’, ontwikkeld in UZ Leuven, in vergelijking met de wijdverspreide ‘fissure last’ techniek. Via de nieuwe techniek kan het longparenchym met staplers doorgenomen worden in een vroege fase van de operatie. Hierbij vermijdt men het ontstaan van luchtlek door het gebruik van staplers, maar kunnen mogelijks ook complicaties door het verkeerdelijk doornemen van (aberrante) anatomische structuren vermeden worden door een beter zicht op de intrapulmonale anatomie.

 

In een vierde studie kijken we na welke factoren, inclusief minimaal invasieve techniek versus thoracotomie, een significant effect hebben op de peroperatieve N1 upstaging van patiënten. Bij constante kwaliteit van preoperatieve staging en pathologisch onderzoek is deze upstaging een surrogaat voor de kwaliteit van lymfeklierdissectie en kan dus gebruikt worden om een nieuwe chirurgische techniek te evalueren.

 

Een vijfde studie evalueert de haalbaarheid van minimaal invasieve resecties bij patiënten die inductie therapie hebben ondergaan.

 

De te onderzoeken hypothese stelt dat minimaal invasieve chirurgische technieken geschikt zijn voor de staging en behandeling van patiënten met NKCLC op voorwaarde van correcte selectie van patiënten en voldoende ervaring van het multidisciplinaire team.

Datum:1 sep 2014  →  23 jan 2018
Trefwoorden:invasive resection
Disciplines:Orthopedie, Heelkunde, Verpleegkunde, Respiratoire geneeskunde, Morfologische wetenschappen, Oncologie
Project type:PhD project