< Terug naar vorige pagina

Project

Bouw van een dashboard voor de evaluatie van covid-beleidsmaatregelen.

De bedoeling van het project is om een “dashboard” te construeren voor de evaluatie van beleidsmaatregelen in de context van een pandemie, waarbij er rekening mee gehouden wordt dat deze maatregelen (a) een effect hebben op verschillende componenten van het welzijn van mensen (gezondheid, inkomen, mentale gezondheid, sociale interacties, vrijheid); (b) in een ongelijke mate verschillende groepen van de samenleving treffen; en (c) niet mogen beoordeeld worden door vergelijking met de situatie voor het begin van de pandemie, maar wel door vergelijking met de “counterfactual” van een pandemie zonder restrictieve maatregelen. De resultaten van de epidemiologische modellen zullen geïntegreerd worden in een breder waarderingskader. We zullen hierbij ook gebruik maken van de (groeiende) literatuur die observationele data analyseert met goede statistische technieken. Het is evident dat niet alle cellen in het dashboard zullen kunnen ingevuld worden op basis van de bestaande literatuur. Waar mogelijk zullen deze lacunes voor België opgevuld worden door eigen onderzoek van primaire data.

Datum:1 dec 2020  →  Heden
Trefwoorden:multidimensional well-being measurement., covid-19, policy evaluation
Disciplines:Gezondheidspromotie en -beleid, Onderwijs- en schoolpsychologie, Gezondheids-, onderwijs en welvaartseconomie, Publieke economie, Evaluatie van sociale programma's, Sociologie van beroepen en beroepsgroepen