< Terug naar vorige pagina

Project

Bootstrapcorrecties voor LS en IV schatters in dynamische paneldata modellen (01D30408)

De LSDV schatter is aanzienlijk vertekend in dynamische paneldata modellen. Dit project onderzoekt de prestaties van een op bootstrap gebaseerde correctiemethode in dynamische processen van een hogere orde en een vector van (endogene) verklarende variabelen. Verder exploreren we alternatieve benaderingen om de langetermijneffecten adequaat te schatten. Tot slot trachten we onze bevindingen toe te passen in de context van het convergentiedebat.

Datum:1 okt 2008  →  30 sep 2012
Trefwoorden:LSDV schatter, dynamische paneldata modellen, bootstrap correcties, economische groei, convergentie, Monte Carlo simulatie
Disciplines:Economische ontwikkeling, innovatie, technologische verandering en groei, Toerisme, Macro-economische en monetaire economie, Economische geschiedenis, Micro-economie, Toegepaste economie