< Terug naar vorige pagina

Project

BMP signaaltransductie in vaatwand biologie en pathologie.

Binnen dit multidisciplinaire consortium willen we het ontrafelen van BMP-gemedieerde mechanismen van EC-heterogeniteit en mechanotransductie versnellen om op etiologie gebaseerde strategieën voor vaatreparatie te verfijnen en verbeteren, een grote uitdaging bij het genezen van vaatgerelateerde ziekten. Onze doelstellingen zijn: i) het verhogen van de kritische massa in BMP over BMP-signalering en het samenspel met mechanotransductie bij vaatziekten en het stimuleren van trans- en interdisciplinaire samenwerkingen binnen dit consortium, om snellere overeenkomsten en specificiteiten van (gestoorde) BMP-functies in verschillende vaatbedden te onderstrepen en vaatziekten (instabiliteit); ii) strategieën voor het repareren van vaten in onze verschillende fysiopathologische systemen modelleren en valideren en resultaten vertalen naar een klinische setting; iii) een "incubator" -omgeving en een solide basis creëren voor toekomstige succesvolle financieringsaanvragen (hefboomwerking); iv) elkaars werk in een vroeg stadium blootleggen en uitdagen om onderzoeksoutput en concurrentievermogen te versterken en te vergroten; v) vergroting van de zichtbaarheid van alle teams in Vlaanderen en internationaal, voortstuwen van de juniortalenten in de teams en aflevering van hoogwaardig opgeleide doctoraten / masters / bachelors

Datum:1 jan 2020  →  Heden
Trefwoorden:etiology-based vascular repair strategies
Disciplines:Vasculaire ziekten