< Terug naar vorige pagina

Project

Bloedceltellingen in humaan en dierenonderzoek

Clinici zijn vaak afhankelijk van resultaten van een volledig bloedbeeld (complete blood counts of CBC) om iemands algehele gezondheid te evalueren, om een breed scala van aandoeningen na te kunnen gaan, om een specifieke diagnose te kunnen maken en om lichaamsveranderingen te kunnen detecteren onder invloed van medicatie. Een CBC is de meest gebruikte bloedtest in geneeskunde maar deze test is eveneens belangrijk in onderzoek, ook bij dieren, waar ze voor dezelfde doeleinden gebruikt wordt. Verscheidene bloedparameter worden tegelijkertijd bepaald in 1 CBC test en dit tegen een redelijke kost waarbij belangrijke eerste inzichten onmiddellijk beschikbaar zijn zelfs tijdens de looptijd van een experiment. Daarom is een bloedcelteller voor gebruik bij de mens en dieren een belangrijk instrument voor verscheidene onderzoekers binnen maar ook eveneens buiten ons departement die aspecten bestuderen gerelateerd aan bloed. In deze projectaanvraag tonen we aan dat verscheidene projecten van een grote groep onderzoekers berusten op het gebruik van zo een toestel voor zowel humane als toepassingen in dierenmodellen.
Datum:1 okt 2016  →  30 sep 2018
Trefwoorden:blood cell counts
Disciplines:Cardiale- en vasculaire geneeskunde