< Terug naar vorige pagina

Project

Bitstring Semantiek op het raakvlak tussen linguistiek en psychologie

Dit doctoraatsonderzoek wordt uitgevoerd in het kader van het interdisciplinair BITSHARE project, met als doel om de vele potentiële toepassingen van de Bitstring Semantiek, die recent werd ontwikkeld binnen de filosofische logica, te exploreren. Door het verenigen van verschillende disciplines die zich verdiepen in de studie van betekenis en redeneren (linguistiek, psychologie, filosofie en computerwetenschappen), hoopt het project om de waarde van Bitstring Semantiek aan te tonen als een gedeeld representatieformalisme voor een brede interdisciplinaire gemeenschap. Binnen dit gemeenschappelijk kader kunnen dan vervolgens inzichten uit verschillende disciplines op een efficiente manier worden uitgedrukt en gedeeld. Het huidige PhD project is gesitueerd op het raakvlak tussen linguistiek en psychologie. De centrale onderzoeksvraag is: Zijn meer complexe bitstring representaties ook moeilijker voor menselijke redeneerders? Om de psychologische relevantie van het onderscheid tussen natuurlijke taalexpressies te onderzoeken, zullen een aantal experimenten worden uitgevoerd en geanalyseerd met gebruik van Bitstring Semantiek. Vier types van linguistische expressies/categorieën worden onderzocht, namelijk de standaard kwantoren ‘sommige/alle’, de evaluatieve kwantoren ‘weinig/veel/meeste’, de normatieve kwantoren ‘genoeg/teveel/te weinig’ en de spatiële connectieven ‘(het meest) links/rechts van’. Het eerste en centrale type van experimenteel design dat we gebruiken is een zin-afbeelding verificatietaak, waarin deelnemers dienen te antwoorden of een zekere uitspraak waar of vals is met betrekking tot een getoonde aangeboden afbeelding. De moeilijkheid van deze taak wordt geoperationalizeerd in termen van zowel de nauwkeurigheid als reactietijd van de deelnemers. In tweede instantie wordt er uitgebreid op het aanvankelijke design met de toepassing van een dubbele taakbenadering, die kan gezien worden als een meer directe test van de cognitieve complexiteitsclaim. De cognitieve vermogens van de deelnemers worden hierbij belast door het opleggen van vermogeneisende secundaire taken tijdens de aanbieding en verwerking van informatie. In een derde serie van experimenten focussen we op de meer procesgebonden metingen van oogbeweging en luidop denken. Door de via deze drie types studies verzamelde data te combineren, wensen we aan te tonen dat Bitstring Semantiek zowel een waardevolle tool is binnen psycho-linguistisch redeneeronderzoek, als een zinvol gedeeld representatieformalisme biedt voor interdisciplinaire samenwerking.

Datum:1 mrt 2020 →  Heden
Trefwoorden:Bitstring Semantics, Logic, Formal Linguistics, Experimental Psychology, Human Reasoning
Disciplines:Logica, Logica, methodologie en epistemologie van de linguïstiek, Cognitieve processen, Menselijke experimentele psychologie niet elders geclassificeerd, Pragmatiek, Psycholinguïstiek en neurolinguïstiek, Semantiek
Project type:PhD project