< Terug naar vorige pagina

Project

Biologische Karakterisatie van Stamcel-gederiveerde Beta Cellen Gegenereerd van Type 1 Diabetes Patiënten (FWOTM1011)

Humane pluripotente stamcellen vormen een mogelijke bron voor massaproductie van cellen voor een celtherapie die type 1 diabetes (T1D) kan genezen. Er werden methodes ontwikkeld om deze stamcellen in vitro te differentiëren naar pancreas endoderm (PE) en verder naar preparaten die beta cellen bevatten. Bij toediening aan immuun-incompetente proefdieren kunnen beide stadia implanten met functionele beta cellen vormen. Sinds kort werd bij T1D patiënten een eerste klinische studie gestart met allogene PE cellen die onderhuids worden ingeplant in een biomateriaal kapsel en onder immuunsuppressie om te beschermen tegen afstoting. Laboratorium productie van autologe stamcel-gederiveerde beta cellen zou evenwel de noodzaak voor deze bescherming elimineren en andere implant sites mogelijk maken. De autologe strategie stelt evenwel ook nieuwe vragen op het vlak van veiligheid, kost, efficiëntie en mogelijke reactivatie van het oorspronkelijk autoimmuun proces. Dit project onderzoekt de biologische eigenschappen van stamcelgederiveerde beta cellen afkomstig van T1D-patiënten, en hun capaciteit om functionele beta cel implanten in muizen te vormen. Het zal ook in vitro en in vivo studies ondernemen hoe deze cellen omgaan met een glucose belasting, en of dit kan leiden tot een pathogeen proces met uitdrukking van ziektemerkers
Datum:1 nov 2020  →  Heden
Trefwoorden:Celtherapie, Beta-celbiologie, Suikerziekte
Disciplines:Celtherapie, Endocrinologie, Metabole ziekten