< Terug naar vorige pagina

Project

Bi-optimal@work: Duurzaam telen in container en volle grond via lokale additieven met verhoogd microbieel leven als werkbare en implementeerbare innovatie voor siertelers

Centrale vraag:

Hoe moet je als duurzame sierteler de bodem- en substraatomgeving organiseren om de biocontrole optimaal zijn werk te laten doen en het gebruik van schadelijke stoffen te minimaliseren?

Partners: KU Leuven, PCS, ILVO

Abstract

Strengere eisen inzake het gebruik van potentieel milieuonvriendelijke stoffen worden gesteld aan de Vlaamse sierteelt. Deze potentieel milieuonvriendelijke stoffen omvatten (1) niet-hernieuwbare grondstoffen zoals het veen in de  teeltsubstraten en (2) het gebruik van bepaalde pesticiden. Telers melden dat ze niet over voldoende specifieke kennis en producten beschikken om veenvervangers en bio-controle efficiënt in te zetten voor siergewassen. Veen is nog steeds de belangrijkste grondstof voor de productie van teeltsubstraten, maar de extractie ervan staat sterk onder discussie. Eerdere projecten toonden aan dat lokale alternatieven veen gedeeltelijk of zelfs volledig kunnen vervangen als teeltsubstraat, maar deze alternatieven zijn niet direct als gestandaardiseerde bulkproducten beschikbaar en hun eigenschappen kunnen variëren. De sector vraagt dan ook batch-specifieke kwaliteitsinformatie voor bodemverbeterende middelen en/of witveenvervangers via snelle screeningstechnieken.

Siertelers zijn sinds 1/1/14 verplicht geïntegreerde gewasbescherming (IPM) toe te passen. Dat is niet altijd eenvoudig, enerzijds omwille van een gebrek aan kennis en anderzijds door een onvoldoend aanbod voor producten specifiek bruikbaar in de sierteelt. Deze aanwezige producten op de markt werden echter vooral ontwikkeld voor de akkerbouw- en groententeelt, of richtten zich op één controle-organisme. Dat geeft problemen op twee niveaus: (1) effecten van bio-actieve producten zijn vaak gewasspecifiek, en (2) de rhizosfeer in sierteelten en bosplantsoen verschilt sterk van klassieke land- en tuinbouwbodems waardoor de gewenste resultaten uitblijven. Er is dus een belangrijke vraag naar een duurzame gewasbeschermingsmethodiek, specifiek ontwikkeld voor de specifieke condities in de sierteelt, die plantversterkend werkt, ziekteweerbaarheid verhoogt en nutriëntenopname maximaliseert. Een mogelijke oplossing in de zoektocht naar duurzame plantversterkende witveenvervangers en bodemverbeteraars, die bovendien lokaal beschikbaar zijn, is te vinden in specifieke grondstofstromen uit heide- en bosgebied en in compost en andere bodemverbeterende middelen. Dit project wil het potentieel van heidebeheerresten en/of hun micro-organismen maximaliseren in de productie van bio-actieve substraten en ziekte-onderdrukkende toeslagstoffen voor vollegrond, voor bosplantsoen en zuurminnende teelten.

Dit project kadert in een Landbouw (LA)-traject gefinancieerd door het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Datum:27 sep 2018  →  30 apr 2019
Trefwoorden:Heathland, Peat alternative
Disciplines:Productie van landbouwgewassen, Tuinbouwproductie
Project type:PhD project