< Terug naar vorige pagina

Project

BEYOND HIRSI - The protection of human rights of migrants in the context of EU Member States engaging in maritime operations in the Mediterranean (FWOTM814)

Europa is in de greep van een vluchtelingencrisis. Voor velen roept het het beeld op van Alan Kurdî, het driejarige Syrische jongetje wiens kleine lichaam op 2 september 2015 in Turkije aan de kust spoelde. Het is slechts een van de vele menselijke tragedies die plaatsvinden te midden van grote migrantenstromen die proberen om Europa over zee te bereiken. Het is een trend als 'oud' als de vroege jaren 2000 die in een stroomversnelling is geraakt na de Arabische Lente en de Syrische burgeroorlog. Deze diaspora stellen de reizende migranten bloot aan mensenrechtenschendingen, een hachelijke situatie waarin de maritieme context bijdraagt ​​aan de complexiteit. In 2011 heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens een belangrijk besluit genomen in Hirsi versus Italië, door te besluiten dat mensenrechtenverplichtingen jegens migranten en vluchtelingen niet alleen van toepassing zijn op het grondgebied van een lidstaat, maar ook wanneer ze op volle zee worden betrokken. Deze jurisprudentie liet echter andere belangrijke aspecten van mensenrechtenbescherming op zee open of ongeadresseerde. Bovendien is sinds 2011 de migratiestroom enorm gestegen en heeft het nieuwe beleidsinitiatieven, regels en uitdagingen op het terrein in gang gezet. Het is het doel van mijn onderzoek om te onderzoeken hoe beleidsmakers en praktijkmensen rekening moeten houden met de mensenrechten van migranten wanneer ze op zee opereren. Dit gebeurt door zich te concentreren op vier pertinente mensenrechten (verbod op refoulement, recht op asiel, verbod op vernederende of inhumane behandeling, recht op leven) in het kader van verschillende soorten maritieme operaties waaraan EU-lidstaten deelnemen.
Datum:1 okt 2016 →  30 sep 2020
Trefwoorden:human rights, migrants
Disciplines:Mensenrechten en justitie