< Terug naar vorige pagina

Project

Bevordering van vrede en economische kansen voor ontheemden

Twee dringende hedendaagse mondiale beleidsuitdagingen, klimaatverandering en conflicten, dwingen mensen om te migreren. De instroom en de uitgebreide aanwezigheid van gedwongen ontheemden zetten extra economische en sociale druk op reeds kwetsbare gastregio's. Er is behoefte aan een betere bescherming van migranten. Dit kan verwezenlijkt worden door te zorgen voor adequate infrastructuur en systemen voor sociale ondersteuning. Mijn onderzoek heeft betrekking op zowel de economische aspecten van migratie als de politieke economie van naoorlogse wederopbouw en door conflicten getroffen gebieden. Ik zal de kortetermijnresponsen op de gevolgen van migratie en verplaatsingen onderzoeken met oplossingen voor duurzame ontwikkeling op lange termijn. Een primair onderzoeksgebied is de bevordering van vredesopbouw in de context van de ontheemding van de bevolking. Mijn doel is om de voordelen te onderzoeken van programma's voor vredesopbouw die worden geboden aan ontheemde en ontvangende bevolkingsgroepen en om de algemene evenwichtseffecten van sociale steun in noodsituaties te begrijpen. Hoewel onderzoekers hebben geprobeerd om het creëren van vrede in gefragmenteerde samenlevingen te begrijpen, is er weinig bekend over de variatie van effecten in kwetsbare bevolkingsgroepen. Mijn onderzoek zal de economische en sociale gevolgen van assimilatieprogramma's op de integratie van de ontheemden in de gastmaatschappij onderzoeken en onderzoeken hoe dit verdere economische kansen beïnvloedt. Secundaire onderzoeksinteresses liggen in het begrijpen van de impact van gedwongen verplaatsing op de arbeidsmarktresultaten en niet-cognitieve vaardigheden. Tot dusverre hebben weinig studies succesvolle antwoorden gegeven op de langetermijngevolgen van gedwongen verplaatsing op niet-cognitieve vaardigheden van kwetsbare gemeenschappen. Daarom is mijn doel het identificeren van sleutelvariabelen voor het verminderen van kwetsbaarheid en het verminderen van de effecten van gedwongen verplaatsing.

Datum:9 sep 2019 →  Heden
Trefwoorden:Migration, Forced Displacement, Conflicts, Applied Econometrics
Disciplines:Welvaartseconomie, Spel- en onderhandelingstheorie, Culturele economie, economische sociologie, economische antropologie, Economische ontwikkeling, Publieke economie
Project type:PhD project