< Terug naar vorige pagina

Project

Bevolkingsonderzoek naar de prognose geassocieerd met linkerventrikel disfunctie.

Vijftien millioen Europeanen lijden aan hartfalen.  EPLORE documenteerde de longitudinale veranderingen in diastolische linkerventrikelfunctie over een periode van 5 jaar in een aselecte steekproef representatief voor de Vlaamse bevolking. EPLORE toonde aan dat subklinische (asymptomatische) diastolische linkerventrikeldisfunctie 25% van de bevolking treft en een voorloper is van cardiale en cardiovasculaire complicaties. EPLORE ontwikkelde nieuwe en volledig niet-invasieve methoden om de koppeling te beschrijven tussen het linkerventrikel en de grote arteries in welke het hart het bloed ejecteert. Een belangrijke verwezenlijking van EPLORE was de ontdekking en validering van urinaire biomarkers die voorspellend zijn voor de achteruitang van de hartfunctie, vermindering van de nierfunctie en de incidentie van cardiovasculaire en cardiale complicaties. Deze urinaire biomarkers zijn kleine molecules (eiwitfragmenten), welke ook informatie geven over de pathofysiologie van hartfalen en chronisch nierlijden. EPLORE identificeerde in het bloed circulerende biomarkers geassocieerd met microbeschadiging van hartspiercellen en calcificatie van de grote arteries. Andere metabole biomarkers in het bloed waren op consistente wijze geassocieerd met de hartfunctie. Deze metabole merkers reflecteren in welke mate het hart gebruik maakt van suikers en vetzuren als bron van energie. De metabole merkers includeerden ook vertakte essentiële aminozuren, welke mensen nodig hebben in hun voeding en welke een metabool signaal rondsturen in het hele lichaam. Het cardiorenaal syndroom refereert naar de waarneming dat vermindering van hart- en nierfunctie vaak gelijktijdig optreden. We toonden aan dat zowel het hart als de nier een proteïne nodig hebben (matrix Gla proteïne) dat deze organen beschermt tegen calcificatie en dat bijdraagt tot het bewaren van de integriteit van de microcirculatie, de haarvaten waarlangs zuurstof en voedingsstoffen naar alle organen van het menselijk lichaam getransporteerd worden. Matrix Gla proteïne wordt geactiveerd door vitamine K.    

Datum:1 jul 2012  →  30 jun 2017
Trefwoorden:Left ventricular dysfunction, Risk stratification, Population research, Heart failure
Disciplines:Cardiale- en vasculaire geneeskunde, Maatschappelijke gezondheidszorg, Gezondheidswetenschappen, Publieke medische diensten, Diagnostiek, Laboratoriumgeneeskunde, Medicinale producten