< Terug naar vorige pagina

Project

Bestrijding van infectieziekten in Peru door duurzame capaciteitsopbouw voor bio-informatica en genoomsequencing.

De Peruaanse bevolking ondergaat vele infectieziekten en de huidige inspanningen zijn niet voldoende om de last te verminderen. Hoewel bio-informatica en genomica relatief nieuwe benaderingen zijn in de moleculaire epidemiologie, hebben ze al belangrijke bijdragen geleverd aan de gezondheid van patiënten en populaties. Bio-informatica en genoomsequencingcapaciteit in Peru is nog steeds uiterst beperkt. Openbare universiteiten zoals UNSA in Arequipa en UNAP in Loreto kunnen een belangrijke rol spelen bij de bestrijding van infectieziekten op regionaal en nationaal niveau door meer inzicht te geven in de moleculaire epidemiologie van de infectieziekten in Peru. We stellen voor om duurzame capaciteit in bio-informatica en sequencing te ontwikkelen door de ontwikkeling van een academisch netwerk tussen 3 universiteiten in Peru en 2 instellingen in België. We selecteerden onderwerpen van lokaal belang voor de volksgezondheid: malaria, tuberculose en antibioticaresistentie. Voor deze ziekten kan sequencing van de volgende generatie de diagnostiek, bewaking en controle aanzienlijk verbeteren, en aldus bijdragen aan een betere gezondheid van de bevolking van Peru.
Datum:1 jan 2019  →  Heden
Trefwoorden:GENOOM SEQUENTIËRING, BIO-INFORMATICA
Disciplines:Tropische geneeskunde, Analyse van next-generation sequence data
Project type:Samenwerkingsproject