< Terug naar vorige pagina

Project

Beschermende effecten van Zuid-Afrikaanse planten op mycotoxine-geïnduceerde mutageniciteit en toxiciteit.

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.
Datum:1 sep 2014 →  31 aug 2016
Trefwoorden:TOXICITEIT, MUTAGENICITEIT
Disciplines:Ontdekking en evaluatie van biomarkers, Ontdekking en evaluatie van geneesmiddelen, Medicinale producten, Farmaceutica, Farmacognosie en fytochemie, Farmacologie, Farmacotherapie, Toxicologie en toxinologie, Andere farmaceutische wetenschappen
Project type:Samenwerkingsproject