< Terug naar vorige pagina

Project

Bepaling van de gasfase complexatie enthalpie en entropie van anesthetica met verscheidene Lewis basen.

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.
Datum:1 feb 2010  →  30 sep 2011
Trefwoorden:CRYOSPECTROSCOPIE
Disciplines:Fysica van gecondenseerde materie en nanofysica