< Terug naar vorige pagina

Project

Bepalen van de invloed van Holocene landgebruiksveranderingen en klimaatsverandering op overstromingsvlakte-afzettingen op een continentale schaal.

Studies over de invloed van milieuveranderingen op sedimentdynamiek zijn vaak beperkt tot kwalitatieve beschrijvingen, terwijl kwantitatieve informatie vaak ontbreekt, vooral op grote ruimtelijke schaal. Dit onderzoeksproject probeert meer inzicht te verwerven in de invloed van milieuveranderingen op sedimentdynamiek op verschillende ruimtelijke schalen. De doelstellingen zijn het kwantificeren van afzettingen in riviervlaktes and het modeleren van sedimentdynamiek op een regionale (>104 kmĀ²) tot continentale schaal. Veel aandacht zal uitgaan naar het ontwikkelen van een methodologie voor het modeleren van bodemerosie en sediment herverdeling op een dergelijke ruimtelijke schaal. Een fluviatiele component zal toegevoegd worden aan een bestaand erosie en sediment-herverdelingsmodel. Beschikbare data op ene Europese schaal zullen gebruikt worden als invoergegevens and model kalibratie en validatie zal gebaseerd worden op verschillende studiegebieden met contrasterende milieuomstandigheden. Daarom zal er een methodologie ontwikkeld worden voor het kwantificeren van overstromingsvlakte-afzettingen voor grotere gebieden.
Datum:1 okt 2010  →  15 aug 2016
Trefwoorden:Modeling, Continental scale, Land use change, Climate change, Soil erosion, Floodplain deposition
Disciplines:Fysische geografie en omgevingsgeowetenschappen