Project

Beoordeling van de Vatbaarheid voor Cardiotoxiciteit door Chemotherapie

De beschikbare kankerbehandelingen verbeteren de overleving van kankerpatiënten aanzienlijk en kunnen een terminale aandoening dikwijls in een chronische ziekte veranderen. Helaas neutraliseren therapie-gerelateerde comorbiditeiten het succesverhaal van deze behandelingen door op hun beurt andere ziektes en zelfs sterfte te veroorzaken. Cardiovasculaire complicaties behoren tot de meest frequente nevenwerkingen van kankertherapieën en het aforisme ‘de kankerpatiënt van vandaag is de hartpatiënt van morgen’ maakt hier allusie op. De omvang van cardiovasculaire complicaties noopt tot het ontwikkelen van betere risicostratificatie, screening en behandelingen om kankertherapie-gerelateerde cardiotoxiciteit af te wenden. Dit project wil een model ontwikkelen om bij elke patiënt de vatbaarheid voor cardiotoxiciteit door chemotherapie te achterhalen door geïnduceerde pluripotente stamcellen (iPSCs) te gebruiken. Daarnaast wensen wij het beschermend effect van hepcidine, het belangrijkste hormoon in de stofwisseling van ijzer, op het hart bij anthracycline-behandeling te bepalen, zowel als toepassing van ons iPSC model, in een muismodel van doxorubicine-geïnduceerde cardiotoxiciteit als in een observationele klinische studie met nieuw-gediagnosticeerde borstkankerpatiëntes.

Datum:1 okt 2020 →  Heden
Trefwoorden:Cardio-oncology, Iron metabolism, Cardiotoxicity, Heart failure
Disciplines:Cardiologie
Project type:PhD project