< Terug naar vorige pagina

Project

Beoordeling van de thermische prestaties van gebouwen op wijkniveau

De werkelijke gemeten energieprestaties van gebouwen wijken vaak sterk af van de theoretische berekende waarden. De beoogde energiebesparingen in de bouwsector kunnen we dan ook enkel realiseren als we een beter zicht hebben op de as-built prestaties van gebouwen. De hoofddoelstelling van dit doctoraat is het ontwikkelen en optimaliseren van statistische methodes om de thermische prestaties van gebouwen (meer specifiek de totale warmtedoorgangscoëfficiënt van elk gebouw) op wijkniveau te kunnen inschatten. Een nauwkeurige inschatting laat immers toe om een goed beeld te krijgen van de isolatiekwaliteit van de verschillende gebouwen in de wijk en om mogelijke energiebesparingen in kaart te brengen. Verschillende statistische methodes zullen uitgeprobeerd en geoptimaliseerd worden om de meest efficiënte methodes (zowel naar kostprijs als toepasbaarheid) om de thermische prestaties van een gebouw in kaart te brengen, te bepalen. In eerste instantie zullen de methodes uitgeprobeerd en geoptimaliseerd worden op kunstmatige datasets van gesimuleerde wijken. Daarna zal de efficiëntie van deze methodes nagegaan worden op werkelijk datasets en zo nodig, verder geoptimaliseerd. Dit doctoraaatsproject kadert in het EBC Annex 71-project ‘Building Energy Performance Assessment based on in-situ measurements” van het Internationaal Energie Agentschap.

Datum:27 sep 2019  →  Heden
Trefwoorden:heat loss coefficient, HLC, thermal characteristics, building district, neighbourhood
Disciplines:Bouwfysica
Project type:PhD project