< Terug naar vorige pagina

Project

Beoordeling van de sociale, economische en milieueffecten van kleinschalige verwerkingssystemen van groenten en fruit

Dit onderzoek richt zich op de beoordeling van de sociale, economische en milieueffecten van innovatieve kleinschalige verwerkingssystemen van groenten en fruit. De verwerkingssystemen zijn mobiele of flexibele eenheden die worden gebruikt door groenten- en fruitproducenten en / of door kleine en middelgrote ondernemingen in de eerste verwerkingsfase. De verwerkingssystemen, die zich richten op milde en minimale verwerking, zullen worden ontwikkeld voor zes geselecteerde modelregio's in heel Europa. Levenscyclusanalyse wordt toegepast en dient als geharmoniseerde Europese methode voor het beoordelen en benchmarken van de milieueffecten. Voor de beoordeling van de sociale en economische effecten worden gegevens verzameld over arbeidsgebruik en het scheppen van banen in de lokale voedselverwerkingsarena en in de (lokale) commercialisering van de verwerkte voedingsmiddelen. Voor de verschillende systemen zal een levensvatbaar bedrijfsmodel worden geïdentificeerd.

Datum:15 nov 2019  →  Heden
Trefwoorden:Social impact assessment, Environmental impact assessment, Economic impact assessment, Small-scale processing systems, Life Cycle Assessment, LCA, Food technologies, Product Environmental Footprint, Flexible processing units, Mild and minimal processing
Disciplines:Landbouwindustrie, Duurzame landbouw, Voedselverpakking, -conservering en -veiligheid, Voedseltechnologie, Life cycle engineering, Duurzaamheids- en milieutechniek niet elders geclassificeerd
Project type:PhD project