< Terug naar vorige pagina

Project

“Belgische” Literatuur voor 1830. Meertalige patronen en culturele transfers in Vlaamse en Franstalige tijdschriften uit de Zuidelijke Nederlanden.

In de geschiedschrijving van de Lage Landen is de achttiende-eeuwse literatuur – en zeker zoals die gecreëerd en beleefd werd in de Zuidelijke Nederlanden – lange tijd onderbelicht gebleven. Hierdoor ontbreekt kennis over het fundamentele meertalige en hybride karakter van de literaire cultuur tijdens deze formatieve periode uit de Belgische ontstaansgeschiedenis. “Shaping Belgian Literature” vult deze lacune door de Zuid-Nederlandse literatuur te bestuderen als onderdeel van een inherent meertalige cultuur en heeft als doel een dieper inzicht te verwerven in de rol van literatuur als bredere, identiteit-vormende, praktijk. Meer specifiek zal gekeken worden naar de functie die Nederlands- en Franstalige tijdschriften die verschenen en circuleerden in de Zuidelijke Nederlanden vervulden in dit proces.

Datum:1 nov 2020 →  Heden
Trefwoorden:Comparative Literature, 18th Century, Belgian Literature, Cultural Transfers, Cultural studies
Disciplines:Vergelijkende literatuurstudies
Project type:PhD project