< Terug naar vorige pagina

Project

Beleving van lichamelijkheid in de zorg voor vrouwelijke Moslimpatiënten van Turkse en Marokkaanse afkomst: een multiperspective kwalitatieve studie in de acute zorgsetting van algemene ziekenhuizen in Vlaanderen, België.

Het fenomeen van etnisch-culturele diversiteit in Vlaanderen brengt vele uitdagingen mee. Een bijzondere uitdaging ligt op het gebied van ziekenhuiszorg voor vrouwelijke islamitische immigrantenpatiënten van Turkse en Marokkaanse afkomst. Hier worden artsen en verpleegkundigen geconfronteerd met etnisch-culturele uitdagingen op het gebied van diagnostische en therapeutische behandeling en zorg (zoals gendervraagstukken in gynaecologisch onderzoek, of behandelingsplan, naleving tijdens de Ramadan, enz.) En ook op het gebied van hygiënische zorg  vooral in situaties van acute ziekenhuiszorg (zoals noodhulp en intensieve zorg). Vanwege schaarse onderzoeksgegevens is het niet duidelijk dat zorgverleners een idee hebben van "het juiste ding  doen" in zulke zorgverhoudingen. Om duidelijkheid op dit gebied te geven, zullen we de ervaringen van corporaliteit en uitvoeringsvorm onderzoeken in de zorg voor deze patiënten in algemene ziekenhuizen in Vlaanderen. We doen dit a) in het kader van diagnostische en therapeutische behandeling en zorg, en b) in de context van dagelijkse hygiënezorg. De focus van onze kwalitatieve onderzoeksanalyse is drievoudig: focus op de ervaringen van (1) de patiënten (eerste, tweede en derde generatie), (2) de artsen en (3) de verpleegkundigen. Wij richten ons op 60 diepgaande interviews. Daaruit ontwikkelen we dan  professionele richtlijnen ter ondersteuning van de klinisch-ethische kwaliteit van crossculturele ziekenhuiszorg.

Datum:1 jan 2014 →  31 dec 2017
Trefwoorden:female Islamic patients, Turkish and Moroccan descent
Disciplines:Andere biologische wetenschappen