< Terug naar vorige pagina

Project

Beleidsvoering best-value biologische geneesmiddelen.

Het verwerven, verder opbouwen en delen van de academische, wetenschappelijke expertise met betrekking tot de verdere ontwikkeling van een  beleid best-value biologische geneesmiddelen, het uitvoeren van academisch, wetenschappelijk onderzoek in dit domein, mapping van beschikbaar onderzoek en resources voor onderzoek en de concrete medewerking aan de realisatie van een studie die de motivering van de best-value keuze van het voorschrift, de bezorgdheden van artsen en patienten, de noodzakelijke tijdsbesteding voor informatieverschaffing aan de patient en andere relenvante elementen naar beleidsvoering voor best-value biologische geneesmiddelen in kaart brengt.

Datum:1 jul 2019  →  Heden
Trefwoorden:best-value biological medicines
Disciplines:Farmacologie niet elders geclassificeerd, Farmaco-economie