< Terug naar vorige pagina

Project

Beleidsintegratie: de omslag naar een koolstofvrije economie en bevoorradingszekerheid in het externe energiebeleid van de Europese Unie (FWOAL928)

Het project heeft tot doel niveaus van beleidsintegratie te onderzoeken en gerelateerde belangrijkste drijfveren en barrières te identificeren als bijdrage aan een algemene theorie van (klimaat) beleidsintegratie. Het onderzoekt specifiek de verschillende niveaus van integratie van de belangrijkste beleidsdoelstellingen van het koolstofvrij maken en de voorzieningszekerheid in het externe energiebeleid van de Europese Unie ten aanzien van derde landen. Op basis van bestaande literatuur over beleidscoherentie en (milieu / klimaat) beleidsintegratie, ontwikkelt het een nieuw kader voor de beoordeling van het niveau van beleidsintegratie van de twee bovengenoemde beleidsdoelstellingen en past dit kader toe op het externe energiebeleid van de EU ten aanzien van drie belangrijke partnerlanden ( Rusland, Noorwegen, Algerije of Azerbeidzjan), die verschillende voorwaarden hebben. Vervolgens ontwikkelt en past het een verklarend kader toe met belangrijke theoretisch bepaalde variabelen met betrekking tot interesses en macht, instellingen, ideeën en kennis. De focus van het project ligt op het analyseren van deze verklarende factoren en het traceren van hun links naar de niveaus van gevonden beleidsintegratie. De resultaten
van de casestudy's moeten worden vergeleken om algemene conclusies te trekken voor de theorieontwikkeling die verder moeten worden getest in toekomstig onderzoek. Naast de innovatieve empirische focus van het project, die de wetenschappelijke gemeenschappen die het klimaat- en energiebeleid verbinden, verbindt, maakt het nieuwe analytische kader voortgang mogelijk in de richting van een algemene theorie van beleidsintegratie.
Datum:1 jan 2019  →  Heden
Trefwoorden:energiebeleid
Disciplines:Politiek engagement, politieke participatie